Iván González (dreamingechoes)

Software Engineer. Organizer of @elixirasturias. Co-organizer of @fabadaconf & @folkswhocode. He/him.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy