Israel Gutiérrez (gootyfer)

Funambulist @h4ckademy. Passionate about education innovation and programming. Co-organize @edupreneursMAD

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy