José Francisco Calvo (jfcalvo)

Passionate developer and a true bookish. Rubyist. Geek by vocation.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy