Sahu 🧔🏻 (jrsahuquillo)

Papá de #MiniSahuqui. Lo único que me separa de mis sueños es el 'todavía'. #Ironhacker #RoR #Developer #Hackyourlife 👨🏻‍💻

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy