Salomanuel (Salomanuel)

(Dostępny/a)

Cooks decent pasta and risotto
Really against mixing wine with other non-alcoholic beverages
Can exit Vim

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy